Bizi Takip Edin!

İSG Temel Eğitim Prensibleri

Ana Sayfa Hizmetlerimiz İSG Temel Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre;


İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

 • a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 • b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 • c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

(2) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlar.


(3) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.


(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.


Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.


(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.


(3) Yeni işe alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda eğitim programlarına ilave yapılır.


(4) Değişen mevzuat ve çalışma şartlarına bağlı olarak yeni tehlike veya risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.


(5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, hangi tarihlerde düzenleneceği ve kimlerin eğitime katılacağı hususlarına yer verilir.


(6) İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması, programların hazırlanması ve uygulanmasının izlenmesi kurul tarafından yürütülür.


Eğitim Programının Konuları

Madde 11 — Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

 • a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • j) Uyarı işaretleri,
 • k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • l) Temizlik ve düzen,
 • m) Yangın olayı ve yangından korunma,
 • n) Termal konfor şartları,
 • o) Ergonomi,
 • p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • r) İlk yardım, kurtarma.


TEKLİF AL!

Hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimizden faydalanmak, teklif almak için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

TEL: 0 232 400 37 37